ACB Hyundai การทำงานของ AIR CIRCUIT BREAKER

Last updated: 24 May 2021  |  6488 Views  | 

ACB Hyundai การทำงานของ AIR CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Circuit breaker หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำงาน เปิดและปิดวงจรไฟฟ้า แบบไม่อัตโนมัติ แต่สามารถเปิดวงจรได้อัตโนมัติ ถ้ามีกระแส ไหลผ่าน เกินกว่าค่าที่กำหนด โดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ใช้กับแรงดันน้อยกว่า 1000 volt . โดยทั่วไปมีพิกัดกระแสตั้งแต่ 225-6300 A. และมี interrupting capacity สูงตั้งแต่ 35-150 KA. โครงสร้างทั่วไปทำด้วยเหล็กมีช่องดับอาร์ก (Arcing chamber) ที่ใหญ่และแข็งแรงเพื่อให้สามารถรับกระแสลัดวงจรจำนวนมากได้ Air CB. ที่มีขายในท้องตลาด มักใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับ และวิเคราะห์กระแสเพื่อสั่งปลด เบรกเกอร์แบบนี้มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน Thermal unit ใช้สำหรับปลดวงจรเมื่อมีกระแสไหลเกินอันเนื่องมาจากการใช้โหลดมากเกินไป

ลักษณะการทำงาน เมื่อมีกระแสเกินไหลผ่านโลหะ bimetal (เป็นโลหะ 2 ชนิด ที่มีสัมประสิทธิ์ทางความร้อน ไม่เท่ากัน) จะทำให้ bimetal โก่งตัว ไปปลดอปุกรณ์ทางกล และทำให CB. ตัดวงจร เรียกว่าเกิดการ trip การปลดวงจรแบบนี้ ต้องอาศัย เวลาพอสมควร ขึ้นอยู่กับ กระแสขณะนั้น และ ความร้อน ที่เกิดขึ้นจนทำให้ bimetal โก่งตัว Magnetic unit ใช้สำหรับปลดวงจรเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรหรือมีกระแสค่าสูงๆ ประมาณ 8-10 เท่าขึ้น ไปไหลผ่าน กระแสจำนวนมากจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กความเข้มสูง ดึงให้อุปกรณ์การปลดวงจรทำงานได้ การตัดวงจร  แบบนี้เร็วกว่าแบบแรกมาก โอกาสที่ breaker จะชำรุดจากการตัดวงจรจึงมีน้อยกว่า

Solid state trip or Electronic trip molded case circuit breaker เป็น breaker ชนิด หนึ่งที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่วิเคราะห์กระแสเพื่อสั่งปลดวงจร จาก diagram จะเห็นว่า อยู่ภายในตัว breaker ทำหน้าที่ แปลงกระแส ให้ต่ำลง ตามอัตราส่วนของ CT และมีmicroprocessor คอยวิเคราะหก์ระแส หากมีค่าเกินกว่าที่กำหนด จะสั่งให้ tripping coil ซึ่งหมายถึง solenoid coil  ดึงอุปกรณ์ทางกลให้ CB. ปลดวงจร ที่ด้านหน้าของ breaker ชนิดนี้จะมีปุ่มปรับค่ากระแสปลดวงจร , เวลาปลดวงจร และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้ง อุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า amp meter & fault indicator ซึ่งสามารถแสดงสาเหตุการ fault ของวงจรและค่ากระแสได้ ทำให้ทราบสาเหตุ ของการปลดวงจรได้

 

โครงสร้างและส่วนประกอบของเบรกเกอร์

name plate ปรากฏที่ด้านหน้าหรือด้านข้างของเบรกเกอร์โดยมักกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเบรกเกอร์นั้น ๆ เช่น จำนวนขั้ว, แรงดัน, กระแส ใน ส่วนของกระแสจะระบุ   3 จำนวน ประกอบด้วย ampere trip , ampere frame และ interrupting capacity arcing chamber บางครั้งเรียกว่า arc chute มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะวางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ อยู่เหนือหน้าสัมผัส (contact)ของเบรกเกอร์ทำหน้าที่ช่วยดับอาร์ก หน้าสัมผัส (contact) นิยม ทำด้วยทองแดงเคลือบผิวหน้าด้วยเงินเพื่อให้ทนต่อเปลวอาร์กได้ดีประกอบด้วย fixed contact และ movable contact

กลไกตัดวงจร สำหรับเบรกเกอร์ขนาดเล็กทั่วไป แบ่งเป็นอาศัยความร้อนและอาศัยอำนาจแม่เหล็ก แบบอาศัยความร้อน ใช้หลักการโก่งตัวของ โลหะ bimetal เพื่อปลดกลไก ส่วนแบบอาศัยอำนาจแม่เหล็ก ใช้  แรงดึงดูดของแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวด ที่กระทำต่อแผ่นโลหะ เพื่อปลดกลไก

ACB  สามารถแบ่งชนิดตามการติดตั้งได้ 2 แบบ คือ

1 ) แบบติดตั้งอยู่กับที่ ( Fixed Type )

ติดตั้งให้ติดกับ Main Circuit โดยยึดติดด้วยสกรูอย่างแข็งแรง เวลาถอดออกเพื่อซ่อมบำรุงจะต้องดับไฟและใช้เวลามาก

2 )  แบบดึงออกได้ ( Draw out Type )


ติดตั้งบนโครงล้อเลื่อนที่สามารถเลื่อนไปตามรางที่เตรียมไว้ ส่วนสัมผัสของ ACB กับ Main Circuit จะต้องเป็นแบบพิเศษเพื่อให้การสัมผัสที่แนบแน่น ซึ่งจะทำให้กระแสสามารถไหลผ่านได้สะดวก การซ่อมบำรุง ACB แบบนี้ ทำได้สะดวกรวดเร็วและสามารถลดเวลาการดับไฟฟ้าได้

 

Features

 • Diversified ratings
 •  3 pole & 4 poles for 630A - 6300A, high capacity up 150kA AC500V in compact size
 • Fixed type & Draw-out type
 • Abundant experience for Nuclear Power & Marine
 •  Marine
 • Various protective instruments for protective auxiliary
 • Maximum fault interruption performance and short time withstand capacity
 • Compact and light weight
 • Convenience in switchboard assembling process

Applied Standards and Certifications

HG Series air circuit breaker has acquired testing/certifications from IEC 60947-1, 2 certified testing institute and can be installed and applied according to the usage environment and conditions permitted by the standards.

Acquired Standards and Certifications

 • KS Certification: KS C 4620
 • CB Certification (DEKRA, KERI) : IEC 60947-1, 2
 • CE Mark
 • CCC Certification
 • Vessel Certification: LR, ABS, KR, BV, GL, NK, RINA, DNV, RS
 • 9 Major Vessel Certifications: KR, GL, LR, ABS, BV, NK, RINA, DNV, RS

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy