รู้จักกับมาตรฐานของ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (IEC 61439-1-2)

Last updated: 21 Jul 2021  |  14685 Views  | 

รู้จักกับมาตรฐานของ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (IEC 61439-1-2)

    ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ คือ ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้า ที่ใช้กับระบบจ่ายไฟแรงดันต่ำไม่เกิน 1,000 โวลต์ ในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ หรือใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 1,500 โวลต์

ชนิดการทดสอบ
ในมาตรฐาน IEC 61439-1-2 มีชนิดการทดสอบที่สามารถเลือก พิสูจน์

ทดสอบได้ 3 แบบ คือ
1. Testing
เป็นการยืนยันโดยทำการทดสอบตู้ เพื่อยืนยันการออกแบบให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดและมาตรฐานจากที่ได้ออกแบบไว้


2. Comparison with a Tested Reference Design เป็นการยืนยันโดยการเปรียบเทียบตู้ จากการติดตั้งอุปกรณ์บางส่วนโดยอ้างอิง กับแบบตู้ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว


3. Assessment เป็นการยืนยันจากการคำนวณและกฎของการออกแบบ ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดและมาตรฐาน

Routine การทดสอบประจำ


เพื่อตรวจหาความผิดพร่องของวัสดุและฝีมือการทำโดยทดสอบตู้ไฟฟ้าที่ผลิตใหม่ทุกตู้หลังประกอบแล้วเสร็จ การพิสูจน์มี 12 หัวข้อ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้


Construction การพิสูจน์สอบโครงสร้างตู้


1. Strength of Materials and Part ความแข็งแรงของวัสดุ
1.1 Resistance to Corrosion ความทนต่อการกัดกร่อน
1.2 Thermal Stability เสถียรภาพทางความร้อน
1.3 Resistance of Insulating Material to Normal Heat
วัสดุฉนวนมีความทนต่อความร้อนปกติ
1.4 Resistance to Abnormal Heat and Fire Due to Internal
Electric Effects ความทนต่อความร้อนและไฟที่ผิดปกติ
เนื่องมาจากผลกระทบทางไฟฟ้าภายในตู้
1.5 Resistance to Ultra-Violet (UV) Radiation ความทนต่อรังสี
อัลตราไวโอเลต
1.6 Lifting การยกย้าย/ขนย้าย (ต้องมีรูปแบบการยก)
1.7 Mechanical Impact การกระแทกทางกล
1.8 Marking เครื่องหมายสัญลักษณ์ (ป้ายแสดงการค้า)


2. Degree of Protection of Enclosures ระดับชั้นการป้องกัน
ของสิ่งปิดหุ้ม


3. Clearances and Creepage Distance ระยะห่างในอากาศและ
ระยะห่างตามผิวฉนวน


4. Protection Against Electric Shock and Integrity of
Protection Circuit การป้องกันไฟฟ้าช็อตและความมั่นคงของวงจรป้องกัน
4.1 Effective Continuity Between the Exposed Conductive
Parts of the ASSEMBLY & the Protective Circuit
ประสิทธิภาพที่มีความต่อเนื่องระหว่างส่วนที่นำไฟฟ้าแบบ
เปิดโล่งของตู้ไฟฟ้า และวงจรป้องกัน (Internal Fault)
4.2 Effectiveness of the Assembly for External Faults
ความคงทนต่อการลัดวงจรของวงจรป้องกัน (External Fault)

5. Incorporation of Switching Devices and Components
การรวมกันของอุปกรณ์สวิตช์และส่วนประกอบ

6. Internal Electrical Circuit and Connection วงจรไฟฟ้าภายใน
และการเชื่อมต่อ

7. Terminal for External Conductors ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำ
ภายนอก 

Performance การพิสูจน์สอบสมรรถนะตู้

8. Dielectric Properties คุณสมบัติไดอิเล็กทริก
8.1 Power-Frequency Withstand Voltage ความทนต่อแรงดัน
ตามความถี่กำลังไฟฟ้า
8.2 Impulse Withstand Voltage ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์

9. Temperature-Rise Limits ขีดจำกัดของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

10. Short-Circuit Withstand Strength ความทนการลัดวงจร

11. Electromagnetic Compatibility (EMC) ความเข้ากันได้ทาง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

12. Mechanical Operation การปฏิบัติงานทางกล Standard IEC 61439-1-2

Type Test Low-Voltage Switchgear

Design
• Light-weight & strong structure
• High-current withdrawable functional unit
• Standardized modular system

Easy Maintenance
• Direct withdrawable functional unit
• Easy expansion installation

Reliable & Safety
• Design verified according to international

standard by authorized organization
• Applicable arc protection zone design
• Accepted vibration test according to
IEC 61892-3, IEC 60068-2-6

HiMCC consist of LV motor control center and switchgear which has proven to be suitable and reliable with economical feature and flexible design for the modern low voltage electrical distribution system up to 690V, 6300A, 220kA Peak.

HiMCC is equipped with standard withdrawable modules which are simple-to-operate and the air circuit breakers can be installed in multi-tier form as customer’s request.

• Personals and equipment safety
• Optimum engineering
• Modular design saves and simplifies the layout
• Intelligent digital control and protection system
• Reliable, cost savings, safety and flexible design
• Easy to operation and quick installation
• Possible for extension or modification
• Degree of protection up to IP54
• Type-tested according to IEC 60439-1/61439-1
• Internal arc fault protection in compliance with IEC 61641

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy